miniTECZKA Nauczyciela Wspomagającego – szkoła podstawowa

44,99  (brutto)

Jeśli zaczynasz pracę jako Nauczyciel Współorganizujący Kształcenie dla ucznia o specjalnych potrzebach edukacyjnych to ta miniTECZKA jest właśnie dla Ciebie! Znajdziesz tutaj garść niezbędnej wiedzy do tego aby rozpocząć pracę ze spokojną głową.

W teczce znajdziesz najważniejsze informacje i wzory dokumentów dotyczące obszarów takich jak:

  • Obowiązki nauczyciela wspomagającego w świetle obowiązujących przepisów;
  • Arkusz obserwacji ucznia – wzór;
  • Przykładowa ankieta dla rodziców ucznia – format pdf ;
  • Przykładowy program pracy z uczniem;
  • Wzór IPET – załącznik w poziomie;
  • Wzór WOPFU – załącznik w poziomie;
  • Przykładowy program zajęć rewalidacji;
  • Przykładowe sprawozdanie z zajęć rewalidacji;
  • Sprawozdania nauczyciela wspomagającego – wzór.

Opis

Jeśli zaczynasz pracę jako Nauczyciel Współorganizujący Kształcenie dla ucznia o specjalnych potrzebach edukacyjnych to ta miniTECZKA jest właśnie dla Ciebie! Znajdziesz tutaj garść niezbędnej wiedzy do tego aby rozpocząć pracę ze spokojną głową.

Niektóre dokumenty zawarte w teczce można zakupić również osobno pod linkami umieszczonymi poniżej:

Wszystkie dokumenty zawarte w teczce, oprócz Przykładowej ankiety dla rodziców ucznia, można dowolnie edytować i modyfikować.

Uwaga! – dokumenty takie jak IPET, WOPFU, Przykładowy arkusz obserwacji ucznia oraz Sprawozdanie nauczyciela wspomagającego nie są wypełnione przykładami, a stanowią wzór do samodzielnego wypełnienia w odniesieniu do ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego oraz do własnej pracy.

 

Informacje dodatkowe

Formaty plików

, ,

Format druku

Wymagania systemowe

, ,