PRZYJAŹŃ, CZYLI KSZTAŁTUJEMY UMIEJĘTNOŚĆ NAWIĄZYWANIA I PODTRZYMYWANIA RELACJI RÓWIESNICZYCH  – scenariusz zajęć rewalidacyjnych na II etap edukacyjny.

PRZYJAŹŃ, CZYLI KSZTAŁTUJEMY UMIEJĘTNOŚĆ NAWIĄZYWANIA I PODTRZYMYWANIA RELACJI RÓWIESNICZYCH – scenariusz zajęć rewalidacyjnych na II etap edukacyjny.

Scenariusz zajęć rewalidacyjnych dla uczennicy objętej kształceniem specjalnym z uwagi na zdiagnozowany zespół Aspergera, II…