Wyświetlanie wszystkich wyników: 9

 • miniTECZKA do zajęć REWALIDACJI – szkoła podstawowa

  64,99  (brutto)

  miniTECZKA do zajęć REWALIDACJI to pakiet na który składają się niezbędne dokumenty oraz pomoce terapeutyczne potrzebne do rozpoczęcia oraz prowadzenia zajęć rewalidacji. Na pakiet składa się:

  • Przykładowy PROGRAM ZAJĘĆ REWALIDACJI dla ucznia ogólnodostępnej szkoły podstawowej – wraz ze wskazówkami i przykładami. 
  • SPRAWOZDANIE z zajęć rewalidacji indywidualnej, w formie tabeli, oparte na przykładzie ucznia z diagnozą zespołu Aspergera.  
  • KARTY PRACY – Przeżywamy emocje.
  • GRAMY EMOCJAMI – pomoc terapeutyczna.
  • KARTY PRACY – Autoprezentacja. 
  • KARTY PRACY – Internet i netykieta.
  • GRA – Memory emocji.
  • GRA – Prawda VS fałsz o emocjach.
  • Dopasuj emocję! – zestaw kart dla dzieci 6 – 10 lat.
 • miniTECZKA Nauczyciela Wspomagającego – szkoła podstawowa

  44,99  (brutto)

  Jeśli zaczynasz pracę jako Nauczyciel Współorganizujący Kształcenie dla ucznia o specjalnych potrzebach edukacyjnych to ta miniTECZKA jest właśnie dla Ciebie! Znajdziesz tutaj garść niezbędnej wiedzy do tego aby rozpocząć pracę ze spokojną głową.

  W teczce znajdziesz najważniejsze informacje i wzory dokumentów dotyczące obszarów takich jak:

  • Obowiązki nauczyciela wspomagającego w świetle obowiązujących przepisów;
  • Arkusz obserwacji ucznia – wzór;
  • Przykładowa ankieta dla rodziców ucznia – format pdf ;
  • Przykładowy program pracy z uczniem;
  • Wzór IPET – załącznik w poziomie;
  • Wzór WOPFU – załącznik w poziomie;
  • Przykładowy program zajęć rewalidacji;
  • Przykładowe sprawozdanie z zajęć rewalidacji;
  • Sprawozdania nauczyciela wspomagającego – wzór.
 • Przykładowe SPRAWOZDANIE nauczyciela WSPOMAGAJĄCEGO – TABELA – WZÓR.

  5,99  (brutto)

  Przykładowe sprawozdanie nauczyciela wspomagającego to dokument w formie tabeli, który nie jest wypełniony przykładami, a stanowi wzór do samodzielnego wypełnienia w odniesieniu do ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego oraz do własnej pracy. Arkusz można dowolnie edytować.

 • Przykładowe SPRAWOZDANIE z zajęć REWALIDACJI INDYWIDUALNEJ.

  11,99  (brutto)

  Wypełnione przykładami sprawozdanie z zajęć rewalidacji indywidualnej, w formie tabeli, oparte na przykładzie ucznia z diagnozą zespołu Aspergera. Sprawozdanie zawiera przykładowe cele wynikające z orzeczenia, cele ogólne i szczegółowe, metody pracy, ocenę efektywności zajęć oraz wnioski i refleksje do dalszej pracy. Arkusz można dowolnie edytować.

 • Przykładowy arkusz obserwacji ucznia SPE – szkoła podstawowa

  8,99  (brutto)

  Przykładowy arkusz obserwacji ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi to proste narzędzie wstępnej obserwacji 15 obszarów funkcjonowania ucznia – jego mocnych stron, trudności, deficytów wraz z miejscem na wstępne zalecenia.

 • Przykładowy program pracy Nauczyciela Wspomagającego – szkoła podstawowa

  11,99  (brutto)

  Przykładowy program pracy Nauczyciela Wspomagającego to arkusz zawierający plan pracy z uczniem z orzeczeniem wraz ze wskazówkami i przykładami metod, form oraz opisami podejmowanych działań. Arkusz można dowolnie edytować. 

 • Przykładowy program zajęć rewalidacji – szkoła podstawowa

  11,99  (brutto)

  Przykładowy program zajęć rewalidacji dla ucznia ogólnodostępnej szkoły podstawowej – wraz ze wskazówkami i przykładami. Program został napisany na przykładzie ucznia z diagnozą spektrum autyzmu i jest częścią pakietu MiniTECZKA Nauczyciela WSPOMAGAJĄCEGO . Arkusz można dowolnie edytować.

 • Wzór IPET do edycji – szkoła podstawowa, klasy 4 – 8

  9,99  (brutto)

  Wzór IPET przeznaczony jest dla ucznia szkoły podstawowej z klas 4-8 i napisany jest zgodnie z wymogami zawartymi w rozporządzeniu. Uwaga! – dokument nie jest wypełniony przykładami, a stanowi jedynie wzór do samodzielnego wypełnienia w odniesienia do ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Arkusz można dowolnie edytować.

 • Wzór WOPFU do edycji – szkoła podstawowa

  9,99  (brutto)

  Wzór WOPFU przeznaczony jest dla ucznia szkoły podstawowej i napisany jest zgodnie z wymogami zawartymi w rozporządzeniu. Uwaga! – dokument nie jest wypełniony przykładami, a stanowi jedynie wzór do samodzielnego wypełnienia w odniesienia do ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Arkusz można dowolnie edytować.