Wzór IPET do edycji – szkoła podstawowa, klasy 4 – 8

9,99  (brutto)

Wzór IPET przeznaczony jest dla ucznia szkoły podstawowej z klas 4-8 i napisany jest zgodnie z wymogami zawartymi w rozporządzeniu. Uwaga! – dokument nie jest wypełniony przykładami, a stanowi jedynie wzór do samodzielnego wypełnienia w odniesienia do ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Arkusz można dowolnie edytować.

Opis

IPET czyli indywidualny program edukacyjno – terapeutyczny to dokument, który sporządza się dla ucznia z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego. Wzór IPET przeznaczony jest dla ucznia szkoły podstawowej z klas 4-8 i napisany jest zgodnie z wymogami zawartymi w ROZPORZĄDZENIU MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym. Arkusz można dowolnie edytować.

Dokument jest częścią pakietu MiniTECZKA Nauczyciela WSPOMAGAJĄCEGO, którą można zakupić pod tym linkiem: miniTeczka Nauczyciela Wspomagającego

Uwaga! – dokument nie jest wypełniony przykładami, a stanowi jedynie wzór do samodzielnego wypełnienia w odniesienia do ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Informacje dodatkowe

Formaty plików

Format druku

Wymagania systemowe