Wyświetlanie wszystkich wyników: 9

 • Dzień Ziemi – pakiet kart pracy.

  7,99  (brutto)

  Pakiet 14 kart pracy dotyczących Dnia Ziemi i ekologii na zajęcia rewalidacji, terapii dla uczniów młodszych.

 • GRY EMOCJE – PAKIET

  21,99  (brutto)

  Pakiet 4 gier dotyczących emocji na zajęcia rewalidacji, terapii czy TUS.

  Gramy Emocjami, Memory Emocje, Prawda vs fałsz o Emocjach, Dopasuj Emocję.

  W pakiecie taniej.

  Gry można kupić również osobno. Opisy gier znajdują się poniżej.

 • miniTECZKA Nauczyciela Wspomagającego – szkoła podstawowa

  44,99  (brutto)

  Jeśli zaczynasz pracę jako Nauczyciel Współorganizujący Kształcenie dla ucznia o specjalnych potrzebach edukacyjnych to ta miniTECZKA jest właśnie dla Ciebie! Znajdziesz tutaj garść niezbędnej wiedzy do tego aby rozpocząć pracę ze spokojną głową.

  W teczce znajdziesz najważniejsze informacje i wzory dokumentów dotyczące obszarów takich jak:

  • Obowiązki nauczyciela wspomagającego w świetle obowiązujących przepisów;
  • Arkusz obserwacji ucznia – wzór;
  • Przykładowa ankieta dla rodziców ucznia – format pdf ;
  • Przykładowy program pracy z uczniem;
  • Wzór IPET – załącznik w poziomie;
  • Wzór WOPFU – załącznik w poziomie;
  • Przykładowy program zajęć rewalidacji;
  • Przykładowe sprawozdanie z zajęć rewalidacji;
  • Sprawozdania nauczyciela wspomagającego – wzór.
 • Przykładowe SPRAWOZDANIE z zajęć REWALIDACJI INDYWIDUALNEJ.

  11,99  (brutto)

  Wypełnione przykładami sprawozdanie z zajęć rewalidacji indywidualnej, w formie tabeli, oparte na przykładzie ucznia z diagnozą zespołu Aspergera. Sprawozdanie zawiera przykładowe cele wynikające z orzeczenia, cele ogólne i szczegółowe, metody pracy, ocenę efektywności zajęć oraz wnioski i refleksje do dalszej pracy. Arkusz można dowolnie edytować.

 • Przykładowy kwestionariusz ankiety/wywiadu dla rodziców ucznia z orzeczeniem

  6,99  (brutto)

  Ankieta dla rodziców ucznia objętego pomocą psychologiczno – pedagogiczną z uwagi na orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego – to narzędzie skierowane głównie do nauczycieli współorganizujących kształcenie specjalne oraz wychowawców w szkołach masowych,  które ma na celu ułatwić nawiązanie współpracy z rodzicami ucznia oraz zebranie najważniejszych informacji o uczniu

 • Przykładowy program pracy Nauczyciela Wspomagającego – szkoła podstawowa

  11,99  (brutto)

  Przykładowy program pracy Nauczyciela Wspomagającego to arkusz zawierający plan pracy z uczniem z orzeczeniem wraz ze wskazówkami i przykładami metod, form oraz opisami podejmowanych działań. Arkusz można dowolnie edytować. 

 • Przykładowy program zajęć rewalidacji – szkoła podstawowa

  11,99  (brutto)

  Przykładowy program zajęć rewalidacji dla ucznia ogólnodostępnej szkoły podstawowej – wraz ze wskazówkami i przykładami. Program został napisany na przykładzie ucznia z diagnozą spektrum autyzmu i jest częścią pakietu MiniTECZKA Nauczyciela WSPOMAGAJĄCEGO . Arkusz można dowolnie edytować.

 • Wzór IPET do edycji – szkoła podstawowa, klasy 4 – 8

  9,99  (brutto)

  Wzór IPET przeznaczony jest dla ucznia szkoły podstawowej z klas 4-8 i napisany jest zgodnie z wymogami zawartymi w rozporządzeniu. Uwaga! – dokument nie jest wypełniony przykładami, a stanowi jedynie wzór do samodzielnego wypełnienia w odniesienia do ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Arkusz można dowolnie edytować.

 • Wzór WOPFU do edycji – szkoła podstawowa

  9,99  (brutto)

  Wzór WOPFU przeznaczony jest dla ucznia szkoły podstawowej i napisany jest zgodnie z wymogami zawartymi w rozporządzeniu. Uwaga! – dokument nie jest wypełniony przykładami, a stanowi jedynie wzór do samodzielnego wypełnienia w odniesienia do ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Arkusz można dowolnie edytować.