Wyświetlanie wszystkich wyników: 2

 • miniTECZKA Nauczyciela Wspomagającego – szkoła podstawowa

  44,99  (brutto)

  Jeśli zaczynasz pracę jako Nauczyciel Współorganizujący Kształcenie dla ucznia o specjalnych potrzebach edukacyjnych to ta miniTECZKA jest właśnie dla Ciebie! Znajdziesz tutaj garść niezbędnej wiedzy do tego aby rozpocząć pracę ze spokojną głową.

  W teczce znajdziesz najważniejsze informacje i wzory dokumentów dotyczące obszarów takich jak:

  • Obowiązki nauczyciela wspomagającego w świetle obowiązujących przepisów;
  • Arkusz obserwacji ucznia – wzór;
  • Przykładowa ankieta dla rodziców ucznia – format pdf ;
  • Przykładowy program pracy z uczniem;
  • Wzór IPET – załącznik w poziomie;
  • Wzór WOPFU – załącznik w poziomie;
  • Przykładowy program zajęć rewalidacji;
  • Przykładowe sprawozdanie z zajęć rewalidacji;
  • Sprawozdania nauczyciela wspomagającego – wzór.
 • Przykładowy kwestionariusz ankiety/wywiadu dla rodziców ucznia z orzeczeniem

  6,99  (brutto)

  Ankieta dla rodziców ucznia objętego pomocą psychologiczno – pedagogiczną z uwagi na orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego – to narzędzie skierowane głównie do nauczycieli współorganizujących kształcenie specjalne oraz wychowawców w szkołach masowych,  które ma na celu ułatwić nawiązanie współpracy z rodzicami ucznia oraz zebranie najważniejszych informacji o uczniu