Przykładowe TEMATY ZAJĘĆ REWALIDACJI wraz z PRZYKŁADOWYMI SCENARIUSZAMI.

Dzisiaj chciałam przybliżyć Wam temat… tematów 😉 zajęć rewalidacyjnych, jakie możecie realizować i wpisywać do dziennika 🙂

Oczywiście zanim zaczniecie prowadzić zajęcia z uczniami najpierw należy napisać Program Zajęć Rewalidacji, na podstawie którego opracowujecie tematykę zajęć, scenariusze i konspekty.

Przykładowy Program Zajęć Rewalidacji znajdziecie poniżej–>

Przykładowy program zajęć rewalidacji – szkoła podstawowa

9,99  (brutto)

Przykładowy program zajęć rewalidacji dla ucznia ogólnodostępnej szkoły podstawowej – wraz ze wskazówkami i przykładami. Program został napisany na przykładzie ucznia z diagnozą spektrum autyzmu i jest częścią pakietu MiniTECZKA Nauczyciela WSPOMAGAJĄCEGO . Arkusz można dowolnie edytować.

Tematyka realizowanych treści podczas zajęć rewalidacji jest zależna od:

 • diagnozy;
 • zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego;
 • celów dydaktycznych i terapeutycznych oraz potrzeb i możliwości ucznia określonych w IPET oraz WOPFU;
 • własnej obserwacji i analizy funkcjonowania ucznia;
 • wywiadów środowiskowych przeprowadzonych z rodzicami ucznia, a także z innymi nauczycielami i specjalistami.

Tematy zajęć wynikają zatem z tego jakie uczeń ma deficyty i mocne strony i odnoszą się do tego jakie cele chcemy osiągnąć podczas pracy rewalidacyjnej.

Podczas zajęć skupiamy się na osiąganiu celów terapeutycznych, pamiętajmy, że rewalidacja to nie zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze. Konstruując tematy możemy posługiwać się słowami takimi jak:

rozwijanie, kształtowanie, doskonalenie, utrwalanie, usprawnianie, ćwiczenie, wzmacnianie, stymulowanie.

Poniżej umieszczam przykładowe tematy zajęć podzielone według kilku kategorii. Do niektórych dołączam linki ze scenariuszami:

EMOCJE:

 1. Rozwijanie umiejętności rozpoznawania i rozumienia emocji swoich i innych, nabywanie umiejętności wyrażania emocji i opowiadania o nich.
 2. Rozwijanie umiejętności panowania nad złością w trudnych sytuacjach – mapa myśli, kodeks złości, protokół złości.
 3. Witajcie emocje – rozwijanie umiejętności rozpoznawania i rozumienia emocji swoich i innych, nabywanie umiejętności wyrażania emocji i  opowiadania o emocjach w sytuacjach społecznych oraz umiejscawiania emocji w ciele.  
 4. Złość piękności szkodzi – kształtowanie umiejętności określania powodów złości oraz właściwego sposobu rozładowywania napięcia. –> https://www.inspiracjenarewalidacje.pl/scenariusze-zajec/zlosc-pieknosci-szkodzi-czyli-o-zlosci-slow-kilka-ksztaltowanie-umiejetnosci-okreslania-powodow-zlosci-oraz-wlasciwego-sposobu-rozladowywania-napiecia-scenariusz-zajec-rewalidacyjnych-na/
 5. O złości słów kilka – rozwijanie umiejętności rozpoznawania złości i panowania nad nią w trudnych sytuacjach. –> https://www.inspiracjenarewalidacje.pl/scenariusze-zajec/o-zlosci-slow-kilka-rozwijamy-umiejetnosc-rozpoznawania-zlosci-i-panowania-nad-nia-w-trudnych-sytuacjach-scenariusz-zajec-rewalidacyjnych-na-ii-etap-edukacyjny/

UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNE:

 1. Co mógłbym (od)powiedzieć? – czyli ćwiczymy umiejętności społeczne i kulturę osobistą w praktyce. –> https://www.inspiracjenarewalidacje.pl/scenariusze-zajec/co-moglbym-odpowiedziec-czyli-cwiczymy-umiejetnosci-spoleczne-i-kulture-osobista-w-praktyce/
 2.  Niezręczne sytuacje społeczne i ja – kształtowanie kompetencji społecznych. –> https://www.inspiracjenarewalidacje.pl/scenariusze-zajec/niezreczne-sytuacje-spoleczne-i-ja-ksztaltowanie-kompetencji-spolecznych-scenariusz-zajec-rewalidacyjnych-na-ii-etap-edukacyjny/
 3. Przyjaźń, czyli kształtujemy umiejętności nawiązywania i podtrzymywania relacji rówieśniczych. –> https://www.inspiracjenarewalidacje.pl/scenariusze-zajec/przyjazn-czyli-ksztaltujemy-umiejetnosc-nawiazywania-i-podtrzymywania-relacji-rowiesniczych-scenariusz-zajec-rewalidacyjnych-na-ii-etap-edukacyjny/
 4. Moja i Twoja perspektywa czyli o empatii wobec innych – kształtowanie umiejętności przyjmowania perspektywy innych ludzi. –> https://www.inspiracjenarewalidacje.pl/scenariusze-zajec/moja-i-twoja-perspektywa-ksztaltowanie-umiejetnosci-przyjmowania-perspektywy-innych-scenariusz-zajec-rewalidacyjnych-na-ii-etap-edukacyjny/
 5. Ćwiczymy umiejętność rozumienia i stosowania ironii w sytuacjach społecznych. –> https://www.inspiracjenarewalidacje.pl/scenariusze-zajec/rozumienie-i-stosowanie-ironii-w-sytuacjach-spolecznych-scenariusz-zajec-rewalidacyjnych-na-ii-etap-edukacyjny/
 6. Kształtowanie umiejętności nawiązywania prawidłowych kontaktów społecznych – asertywność, uległość, agresja.

PAMIĘĆ, UWAGA, KONCENTRACJA, MOTORYKA MAŁA I DUŻĄ:

 1. Doskonalenie kreatywności, uwagi, pamięci i umiejętności logicznego myślenia z wykorzystaniem gier: Zgadnij kim, czym jestem? oraz Rozmówki.
 2. Wzmacnianie koncentracji uwagi, pamięci wzrokowej oraz spostrzegawczości ucznia z wykorzystaniem gier online.
 3. Usprawnianie motoryki małej – praca plastyczna z wykorzystaniem materiałów sypkich pt. „Jesienny krajobraz”.
 4. Usprawnianie mechanizmów planowania motorycznego – Jesienny spacer.
 5. Stymulowanie pamięci wzrokowej za pomocą ćwiczeń ortograficznych.

SAMOOCENA:

 1. Poznaję siebie i swój potencjał szklono – zawodowy – kształtowanie umiejętności rozpoznawania własnego potencjału. –> https://www.inspiracjenarewalidacje.pl/scenariusze-zajec/poznaje-siebie-i-swoj-potencjal-szkolno-zawodowy-czesc-i-scenariusz-zajec-rewalidacyjnych-na-ii-etap-edukacyjny/
 2.  Kim jestem? Czyli poznaję siebie i swoje zasoby – kształtowanie pozytywnej samooceny. –> https://www.inspiracjenarewalidacje.pl/scenariusze-zajec/kim-jestem-poznaje-siebie-i-swoje-zasoby-scenariusz-zajec-rewalidacyjnych-na-ii-etap-edukacyjny/
 3. Kształtowanie pozytywnej samooceny ucznia i rozwijanie mocnych stron – praca techniką origami – Jesienne liście.

AUTYZM BEZPIECZNEFERIE BOŻENARODZENIE CELE dokumentacjanauczyciela DOPOBRANIA dyplom DZIENDZIECKA EMOCJE EMPATIA FERIEZIMOWE GODZINAWYCHOWAWCZA GRA INTEGRACJA integracjagrupy integracjaklasy IRONIA JESIEŃ KARTYPRACY KLASA KONFILKT LATO MIKOŁAJ OPOWIADANIE PEDAGOGSPECJALNY PLANY PRZYJAŹŃ QUIZ RELACJESPOLECZNE REWALIDACJA SAMOOCENA SCENARIUSZ SWIATOWYDZIENZYCZIWOSCIIPOZDROWIEN SZKOŁA TERAPIA TUS WAKACJE WIELKANOC WIOSNA wskazówki ZESPOLASPERGERA ZRKES ZYCZLIWOSC ZŁOŚĆ święta

Podobne wpisy