O ZŁOŚCI SŁÓW KILKA – ROZWIJAMY UMIEJĘTNOŚĆ ROZPOZNAWANIA ZŁOŚCI I PANOWANIA NAD NIĄ W TRUDNYCH SYTUACJACH – scenariusz zajęć rewalidacyjnych na II etap edukacyjny.

Scenariusz zajęć rewalidacyjnych dla ucznia objętego kształceniem specjalnym z uwagi na zdiagnozowany zespół Aspergera, II etap edukacyjny, 60 minut.

Temat: O złości słów kilka – rozwijanie umiejętności rozpoznawania złości i panowania nad nią w trudnych sytuacjach.

Cele ogólne:

 • nabycie umiejętności rozpoznawania emocji jaką jest złość i radzenia sobie ze złością

Cele szczegółowe – uczeń:

 • potrafi określić, jaką emocję odczuwa w danej chwili
 • określa, czym jest dla niego złość
 • tworzy własną definicję złości
 • określa, w jakich sytuacjach czuje złość i dlaczego
 • wymienia sposoby radzenia sobie ze złością – swoje i innych

Forma pracy:

 • indywidualna

Metody pracy:

 • oparte na słowie
 • oparte na działaniu praktycznym

Środki dydaktyczne:

 • karty pracy
 • karteczki samoprzylepne
 • flamaster
 • tablica
 • kreda
 • długopis, ołówek, kredki

Przebieg zajęć

Powitanie, rozmowa wstępna, wprowadzenie do tematu.

 1. Termometr nastroju – uczeń otrzymuje od nauczyciela kartę pracy z przedstawionym termometrem, za pomocą którego określa swój stan emocjonalny w danej chwili. Uczeń uzasadnia swój wybór.
 2. Co to jest złość? – burza mózgów – uczeń zamyka oczy i mówi o tym, co to według niego jest złość/co kojarzy mu się ze złością – nauczyciel zapisuje skojarzenia ucznia na tablicy.
 3. Jak wygląda złość? – uczeń spośród przedstawionych obrazków, wybiera te, które kojarzą mu się ze złością, uczeń stara się uzasadnić swój wybór, nauczyciel przypina obrazki na tablicy, obok skojarzeń z burzy mózgów.
 4. Moja definicja złości – uczeń po burzy mózgów, z wykorzystaniem skojarzeń z tablicy, tworzy swoją własną definicję złości, zapisując ją na karcie pracy. Uczeń zapisuje swoją definicję w polu złość i omawia ją z nauczycielem.
 5. Kiedy ja czuję się zły? – uczeń wspólnie z nauczycielem zastanawia się, kiedy najczęściej odczuwa złość i dlaczego, dokańczając zdania.
 6. Co zrobić, gdy czuję się zły? – nauczyciel omawia z uczniem sposoby radzenia sobie z tą emocją. Uczeń zastanawia się, co może zrobić, kiedy czuje się zezłoszczony i wypełnia pozostałe pola karty pracy – moje sposoby radzenia sobie ze złością oraz sposoby innych. 
 7. Porady na złość – nauczyciel przedstawia i omawia wraz z uczniem sposoby, jakie mogą mu pomóc w poradzeniu sobie z emocją złości w sytuacjach problemowych oraz po ich wystąpieniu.

Podsumowanie zajęć

Uczeń ponownie otrzymuje od nauczyciela kartę z termometrem nastroju, wypełnia go i uzasadnia swój wybór.

Pytania do ucznia:

Co najbardziej podobało Ci się w zajęciach, a co najmniej?

Inne scenariusze zajęć rewalidacji znajdziecie pod tym linkiem: https://www.inspiracjenarewalidacje.pl/kategoria/scenariusze-zajec/

Podobne wpisy