NIEZRĘCZNE SYTUACJE SPOŁECZNE I JA – scenariusz zajęć rewalidacyjnych na II etap edukacyjny.

Scenariusz zajęć rewalidacyjnych dla uczennicy objętej kształceniem specjalnym z uwagi na zdiagnozowany autyzm/zespół Aspergera, II etap edukacyjny, 60 minut.

Temat: Niezręczne sytuacje społeczne i ja – kształtowanie kompetencji społecznych.

Cele ogólne:

 • Kształtowanie właściwej reakcji w kłopotliwych sytuacjach społecznych.
 • Rozwijanie umiejętności określania emocji odczuwanych w niezręcznych sytuacjach społecznych.

Cele szczegółowe – uczennica:

 • potrafi określić, jaki element przedstawionej sytuacji społecznej jest kłopotliwy/niezręczny
 • wie, jak zachować się w niezręcznej sytuacji społecznej
 • potrafi określić, jakie emocje czuje się w danej sytuacji społecznej
 • odgrywa scenkę przedstawiającą niezręczną sytuację społeczną.

Forma pracy:

 • indywidualna

Metody pracy:

 • oparte na słowie
 • oparte na działaniu praktycznym – metoda inscenizacji

Środki dydaktyczne:

 • karty pracy
 • karty z sytuacjami społecznymi
 • karty z emocjami
 • długopis

Przebieg zajęć:

Powitanie, rozmowa wstępna, wprowadzenie do tematu, określenie celu zajęć w języku ucznia.

Uczę się jak zachować się i opanować emocje w niezręcznych sytuacjach społecznych”.

1. KŁOPOTLIWE SYTUACJE SPOŁECZNE – moje skojarzenia

Uczennica tworzy mapę myśli, wypisując na niej swoje skojarzenia ze zwrotem „kłopotliwe sytuacje społeczne”, następnie omawia je z nauczycielem.         

2. CO TU JEST NIE TAK?

Nauczyciel czyta głośno opis 5 scenek sytuacyjnych, zadaniem uczennicy jest określenie, który element sytuacji przedstawionej w scence możemy określić jako kłopotliwy/niezręczny i dlaczego?

3. EMOCJE W SYTUACJI

Zadaniem uczennicy jest spośród kart z wypisanymi emocjami wybrać te, które jej zdaniem pasują do emocji, które może odczuwać osoba uczestnicząca w scenkach przedstawionych w poprzednim zadaniu. Uczennica uzasadnia swoją odpowiedź

4. JAK SIĘ ZACHOWAM?

Uczennica przedstawia, jak należy zachować się w niezręcznych sytuacjach przedstawionych w poprzednim zadaniu, następnie omawia swoje pomysły z nauczycielem.   

5. DIALOG I SCENKA

Zadaniem uczennicy jest uzupełnienie dialogu dotyczącego niezręcznej sytuacji pomiędzy uczniem a nauczycielem, a następnie odegranie scenki wraz z pomocą nauczyciela.    

6. PODSUMOWANIE

Nauczyciel mówi uczennicy, że kłopotliwe i niezręczne sytuacje, którym towarzyszą niekomfortowe dla nas emocje to coś, co przydarza się każdemu na co dzień oraz, że wstyd i podobne emocje są powszechnymi uczuciami. Z każdej krępującej, niezręcznej sytuacji można wyjść z twarzą. Jeżeli krępujące sytuacje wynikają z naszej nieuwagi, nieprzygotowania czy też braków w dobrym wychowaniu – możemy postarać się to nadrobić. Do wszystkich pozostałych podchodźmy z dystansem – po czasie często wydają się one nam nawet zabawne, mimo że w momencie kiedy się wydarzają, mamy ochotę zapaść się pod ziemię.   

Inne scenariusze zajęć rewalidacji znajdziecie pod tym linkiem: https://www.inspiracjenarewalidacje.pl/kategoria/scenariusze-zajec/

Podobne wpisy