DYPLOMY :)


Wręczenie dyplomu uczniom o specjalnych potrzebach edukacyjnych za ich zaangażowanie i wysiłek włożony w zajęcia rewalidacyjne lub terapeutyczne, takie jak zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne /TUS, to ważny gest!

Jest to nie tylko forma docenienia ich pracy, ale również motywacji do dalszego zaangażowania. Takie wyrazy uznania mogą mieć ogromne znaczenie dla uczniów SPE, budując ich pewność siebie i poczucie własnej wartości. Dzięki temu, czują się oni bardziej zintegrowani z całą społecznością szkolną i są bardziej skłonni do kontynuowania swoich wysiłków.

W załączniku znajdziecie szablony dyplomów do samodzielnego pobrania i wypełnienia. Zarówno dla młodszych jaki i starszych uczniów.

p.s. Wzięłam pod uwagę Wasze sugestie z poprzedniego roku szkolnego i zamiast „dla” w dyplomie widnieje słowo „otrzymuje”, aby łatwiej było Wam odmieniać nazwiska uczniów. 😉

Podobne wpisy