ROZUMIENIE I STOSOWANIE IRONII W SYTUACJACH SPOŁECZNYCH – scenariusz zajęć rewalidacyjnych na II etap edukacyjny.

Scenariusz zajęć rewalidacyjnych dla ucznia objętego kształceniem specjalnym z uwagi na zdiagnozowany autyzm/zespół Aspergera, II etap edukacyjny, 60 minut.

Temat: Ćwiczymy umiejętność rozumienia i stosowania ironii w sytuacjach społecznych.

Cele ogólne:

 • Ćwiczenie umiejętności rozpoznawania i stosowania ironii

Cele szczegółowe – uczeń:

 • określa jakie ma skojarzenia ze słowem ironia
 • wie po czym można rozpoznać ironię
 • określa czym charakteryzuje się ironia i jakie są synonimy tego słowa
 • wskazuje ironiczne wypowiedzi
 • określa definicję ironii i potrafi wyjaśnić związane z nią związki frazeologiczne
 • układa ironiczny dialog

Forma pracy:

 • indywidualna

Metody pracy:

 • oparte na słowie
 • oparte na działaniu praktycznym – metoda inscenizacji

Środki dydaktyczne:

 • karty pracy
 • długopis

Przebieg zajęć

Powitanie, rozmowa wstępna, wprowadzenie do tematu, określenie celu zajęć w języku ucznia: „Uczę się rozpoznawać i stosować ironię”.

 1. IRONIA – MOJE SKOJARZENIA – uczeń wypisuje na karcie pracy swoje skojarzenia ze słowem ironia, a następnie omawia je z nauczycielem.
 2. PO CZYM ROZPOZNAĆ IRONIĘ? – nauczyciel opisuje uczniowi po jakim zachowaniu możemy rozpoznać ironię, zadaniem ucznia je zaproponowanie swojego spostrzeżenia.
 3. IRONIA TO… – PRAWDA I FAŁSZ – uczeń określa, które zdania dotyczące ironii są prawdziwe
  i podkreśla je.
 4. SYNONIMY IRONII – zadaniem ucznia jest wybranie spośród przedstawionych słów tych, które są synonimami słowa ironia.
 5. IRONICZNE WYPOWIEDZI – zadaniem ucznia jest określenie, które z przedstawionych wypowiedzi są ironiczne i uzasadnienie swojej odpowiedzi.
 6. DEFINICJA IRONII – na podstawie wiadomości z zajęć oraz swoich doświadczeń, uczeń zapisuje swoją własną definicję ironii i określa znaczenie przedstawionego związku frazeologicznego.
 7. IRONICZNY DIALOG – zadaniem ucznia jest ułożenie i zapisanie ironicznego dialogu pomiędzy Kasią i Tomkiem, który ma dotyczyć szkolnej sytuacji. Uczeń prezentuje dialog nauczycielowi.
 8. PODSUMOWANIE – nauczyciel krótko podsumowuje wraz z uczniem czym jest ironia i kiedy się ją stosuje.

Inne scenariusze zajęć rewalidacji znajdziecie pod tym linkiem: https://www.inspiracjenarewalidacje.pl/kategoria/scenariusze-zajec/

Podobne wpisy