Przykładowe SPRAWOZDANIE z zajęć REWALIDACJI INDYWIDUALNEJ.

11,99  (brutto)

Wypełnione przykładami sprawozdanie z zajęć rewalidacji indywidualnej, w formie tabeli, oparte na przykładzie ucznia z diagnozą zespołu Aspergera. Sprawozdanie zawiera przykładowe cele wynikające z orzeczenia, cele ogólne i szczegółowe, metody pracy, ocenę efektywności zajęć oraz wnioski i refleksje do dalszej pracy. Arkusz można dowolnie edytować.

Opis

Wypełnione przykładami sprawozdanie z zajęć rewalidacji indywidualnej, w formie tabeli, oparte na przykładzie ucznia z diagnozą zespołu Aspergera. Sprawozdanie zawiera przykładowe cele wynikające z orzeczenia, cele ogólne i szczegółowe, metody pracy, ocenę efektywności zajęć oraz wnioski i refleksje do dalszej pracy. Arkusz można dowolnie edytować.

Informacje dodatkowe

Format druku

Wymagania systemowe

Formaty plików