PODCHODY, CZYLI ROZWIĄZUJEMY ZAGADKI ZE ŚWIATA NAUKI W TERENIE – scenariusz zajęć integracyjnych dla klas z uczniem w spektrum Autyzmu.

Scenariusz zajęć integracyjnych dla klas z uczniem w spektrum Autyzmu – 60 minut.

Temat: Podchody, czyli rozwiązujemy zagadki ze świata nauki w terenie.

Cele ogólne: 

 • integracja z zespołem klasowym 
 • rozwijanie umiejętności współpracy w grupie 
 • rozwijanie spostrzegawczości i kreatywnego myślenia 
 • nauka wykorzystywania swojej wiedzy i umiejętności w zadaniach praktycznych 

Cele szczegółowe:

 • uczeń integruje się z zespołem klasowym  
 • uczeń rozwija spostrzegawczość i kreatywność 
 • uczeń rozwija umiejętność współpracy w grupie  
 • uczeń wykorzystuje swoją wiedzę i umiejętności w praktyce 

Forma pracy: 

 • grupowa 
 • zbiorowa 

Metody pracy: 

 • oparte na słowie 
 • oparte na działaniu praktycznym  

Środki dydaktyczne:  

 • kartki 
 • flamastry 
 • nożyczki 
 • włóczka 
 • taśma klejąca 
 • karty z zagadkami 
 • koperty 
 • kreda 
 • litery formatu a4 
 • cyfry formatu a4 

Przebieg zajęć: 

 1. Zbiórka, powitanie, podzielenie klasy na dwie grupy. 
 2. Podanie celu spotkania, przypomnienie zasad obowiązujących podczas zajęć w terenie. 
 3. Uczestnicy grupy numer jeden wymyślają nazwę swojej drużyny, wybierają kapitana i ustalają 7-literowe hasło, jakie będzie musiała odgadnąć drużyna przeciwna. Następnie drużyna numer jeden losuje kopertę z zadaniami, jakie ma zostawić przeciwnikom (historia, przyroda) i wyrusza w teren. Ich zadaniem jest zostawianie śladów, znaków i zagadek, tak aby w ciągu odmierzonego czasu, drużyna przeciwna nie dotarła do bazy i nie znalazła zagadek, nie odgadła hasła.  
 4. W tym samym czasie drużyna numer dwa wymyśla nazwę swojej drużyny, wybiera kapitana i przydziela uczestnikom pozostałe role: zbieracz fantów, pilnowacz hasła, poszukiwacz znaków, nasłuchiwacz znaków itp.  
 5. O określonej godzinie drużyna numer dwa wyrusza w teren, ich zadaniem jest podążanie za znakami i symbolami, tak aby odnaleźć 7 ponumerowanych kopert z zagadkami i zadaniami. Mają na to 40 minut. Drużyna podczas zabawy, musi naradzać się i ustalać, jakie są odpowiedzi na zagadki, ponieważ po dotarciu do punktu, w którym czeka na nich drużyna numer jeden, będą musieli podać poprawne odpowiedzi i w zamian za to otrzymają litery, które utworzą hasło.  
 6. Jeśli drużyna szukająca znajdzie wszystkie zagadki, poprawnie je odgadnie i odczyta hasło, wygrywa. Jeśli drużynie szukającej nie uda się tego zrobić, wygrywa drużyna numer jeden.  

Bibliografia:

 1. Podręcznik do przyrody dla klasy czwartej SP, Tajemnice przyrody, Nowa Era
 2. Podręcznik do historii dla klasy czwartej SP, Wczoraj i dziś, Nowa Era
 3. Podręcznik do historii dla klasy piątej SP, Wczoraj i dziś, Nowa Era
 4. Grafiki pochodzą z programu Canva, Wordwall

AUTYZM BEZPIECZNEFERIE BOŻENARODZENIE CELE dokumentacjanauczyciela DOPOBRANIA dyplom DZIENDZIECKA EMOCJE EMPATIA FERIEZIMOWE GODZINAWYCHOWAWCZA GRA INTEGRACJA integracjagrupy integracjaklasy IRONIA JESIEŃ KARTYPRACY KLASA KONFILKT LATO MIKOŁAJ OPOWIADANIE PEDAGOGSPECJALNY PLANY PRZYJAŹŃ QUIZ RELACJESPOLECZNE REWALIDACJA SAMOOCENA SCENARIUSZ SWIATOWYDZIENZYCZIWOSCIIPOZDROWIEN SZKOŁA TERAPIA TUS WAKACJE WIELKANOC WIOSNA wskazówki ZESPOLASPERGERA ZRKES ZYCZLIWOSC ZŁOŚĆ święta

Podobne wpisy