POZNAJĘ SIEBIE I SWÓJ POTENCJAŁ SZKOLNO-ZAWODOWY – część II – scenariusz zajęć rewalidacyjnych na II etap edukacyjny.

Scenariusz zajęć rewalidacyjnych dla ucznia objętego kształceniem specjalnym z uwagi na zdiagnozowany zespół Aspergera, II etap edukacyjny, 60 minut.

Temat: Poznaję siebie i swój potencjał szklono – zawodowy – kształtowanie umiejętności rozpoznawania własnego potencjału.

Cele ogólne:

 • rozpoznanie własnego potencjału, swoich mocnych i słabych stron oraz swoich cech temperamentu i osobowości
 • wzmocnienie samooceny ucznia

Cele szczegółowe – uczeń:

 • wie, czym jest temperament
 • potrafi określić cechy swojego temperamentu
 • wie, jaki ma typ temperamentu
 • umie określić swoje mocne i słabe strony, zainteresowania i umiejętności
 • potrafi napisać swoje pierwsze CV

Forma pracy:

 • indywidualna

Metody pracy:

 • oparte na słowie
 • oparte na działaniu praktycznym

Środki dydaktyczne:

 • tablica
 • kreda
 • kwestionariusz temperamentu
 • komputer
 • Internet
 • brystol

Przebieg zajęć:

Powitanie, rozmowa wstępna, krótkie przypomnienie ostatnich zajęć i ich celu w języku ucznia: „Odkrywam swój potencjał szkolno-zawodowy”

1. Temperament – burza mózgów

Uczeń zastanawia się, co oznacza słowo temperament oraz jakie są jego skojarzenia z tym słowem i notuje je na tablicy. Następnie wspólnie z nauczycielem określa definicję słowa temperament oraz w nawiązaniu do poprzednich zajęć mówi, jaka jest różnica między potencjałem, a temperamentem.

2. Kwestionariusz temperamentu – pogadanka i ćwiczenie

Nauczyciel krótko objaśnia uczniowi, jak należy wypełnić test. Następnie zadaniem ucznia jest wypełnienie kwestionariusza temperamentu wg Florence Littauer http://traugutt.net/lo/temperament/kwestionariusz.php.

Po ukończonym zadaniu uczeń czyta na głos wynik swojego testu i odnosi się do niego oraz wraz z nauczycielem podsumowuje wyniki. Po ukończeniu zadania przez ucznia, zapisuje on typ swojego temperamentu oraz jego najważniejsze składowe na kartonie formatu a3.

3. To jestem JA – podsumowanie zajęć

Uczeń wraz z nauczycielem omawia powstały plakat, wymienia swoje mocne i słabe strony, omawia gwiazdę sukcesu i wyniki kwestionariusza temperamentu oraz swoje CV. Nauczyciel mówi uczniowi, że kontynuacją tych zajęć będzie określenie na podstawie zdobytych informacji – ścieżki kariery zawodowej, wyboru szkoły itd.

4. Pytania do ucznia: Czego nowego dowiedziałeś się o sobie na zajęciach?

Inne scenariusze zajęć rewalidacji znajdziecie pod tym linkiem: https://www.inspiracjenarewalidacje.pl/kategoria/scenariusze-zajec/

Podobne wpisy