O ZŁOŚCI SŁÓW KILKA – ROZWIJAMY UMIEJĘTNOŚĆ ROZPOZNAWANIA ZŁOŚCI I PANOWANIA NAD NIĄ W TRUDNYCH SYTUACJACH – scenariusz zajęć rewalidacyjnych na II etap edukacyjny.

O ZŁOŚCI SŁÓW KILKA – ROZWIJAMY UMIEJĘTNOŚĆ ROZPOZNAWANIA ZŁOŚCI I PANOWANIA NAD NIĄ W TRUDNYCH SYTUACJACH – scenariusz zajęć rewalidacyjnych na II etap edukacyjny.

Scenariusz zajęć rewalidacyjnych dla ucznia objętego kształceniem specjalnym z uwagi na zdiagnozowany zespół Aspergera, II…