PUDŁO PYTAŃ – gra na (ZA)POZNANIE.

Myślę, że nawiązanie pozytywnej relacji z uczniem czy pozytywnych relacji w grupie terapeutycznej to podstawa dalszych sukcesów terapeutycznych. W tworzeniu przyjaznej atmosfery z pomocą przychodzą gry i zabawy, a jedną z nich jest właśnie PUDŁO PYTAŃ.

Gra, którą Wam udostępniam to bardzo proste narzędzie, które może przydać się podczas pierwszych zajęć rewalidacji, terapii lub jako ćwiczenie integrujące grupę czy klasę.

Podobne wpisy